Analiza wskaźnika Ishimoku dla BTCUSD, USDRUB, USDJPY na 22.01.2021

22.01.2021 BTCUSD Kryptowaluta Bitcoin jest notowana na poziomie 31781. Aktywa są przedmiotem obrotu w ramach Ishimoku Cloud, co oznacza tendencję spadkową. Oczekuje się, że test linii sygnałowych wskaźnika na poziomie 33805, a następnie – spadek do 26355. Dodatkowym sygnałem na korzyść redukcji notowań będzie odbicie od górnej granicy kanału spadkowego. Anulowanie opcji ze spadkiem cen będzie podziałem górnej granicy chmury wskaźników z jej konsolidacją powyżej poziomu 37590, co oznacza dalszy wzrost do 41105. USDRUB USDRUB para walutowa jest handlowana na 73.89. Para handluje pod Ishimoku Cloud, co sugeruje tendencję spadkową. Test dolnej granicy chmury wskaźników jest oczekiwany na 73,95, a następnie – spadek do 71,35. Dodatkowym sygnałem przemawiającym za obniżeniem notowań będzie odbicie od górnej granicy modelu Trójkąta. Rezygnacja z opcji ze spadkiem cen będzie podziałem górnej granicy chmury wskaźników z jej konsolidacją powyżej poziomu 74,45, co oznacza kontynuację wzrostu do 75,55. Potwierdzeniem redukcji notowań będzie podział dolnej granicy modelu “Trójkąta” z ich konsolidacją poniżej poziomu 72,65. USDJPY USDJPY para walutowa jest handlowana na 103.58. Para jest przedmiotem obrotu wewnątrz Ishimoku Cloud, co sugeruje trend na boki. Oczekiwano testu dolnej granicy Wskaźnik chmury na 103.55, a następnie – wzrost do 104.65. Odbicie od poziomu wsparcia będzie sygnałem na korzyść wzrostu notowań. Rezygnacja z opcji ze wzrostem cen będzie podziałem dolnej granicy chmury wskaźników z jej konsolidacją poniżej poziomu 103,20, co oznacza kontynuację spadku o 102,35. Potwierdzeniem wzrostu notowań będzie podział górnej granicy kanału spadkowego z ich konsolidacją powyżej poziomu 103,95. Ind.) 101 000 Financial Market Forecasts są prywatnymi opiniami autorów. Obecna analiza nie jest przewodnikiem po handlu. RoboForex nie ponosi odpowiedzialności za wyniki prac, które mogą pojawić się podczas korzystania z zaleceń handlowych z przedstawionych recenzji.

close