EUR/USD: Para walutowa nie może przełamać poziomu (8/8)

Four -Hour EUR/Harmonogram USD. Para walutowa nie pozostawia żadnych prób uzyskania pozycji powyżej głównego poziomu oporu 1.0742 (8/8), ale jak dotąd bezskutecznie. Dlatego dzisiaj, jako priorytet, nadal rozważamy skrypt ze spadkiem cytatów. Sygnałem potwierdzającym do opracowania scenariusza odwrócenia powinien być konsolidacja cen poniżej linii czterech super -układu. Rozwiązanie handlowe: Sprzedaj 1.0742 Weź zysk 1.0681

close