Forex Trading System "ma świece kanał"

 Ten system handlowy działa na zasadzie ceny po. Używany do średnioterminowego handlu. Minimalny czas to 30 minut. Najlepsze wyniki uzyskuje się na parach walutowych EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, GBP/JPY, EUR/JPY. System jest oparty na wskaźniku “ma świeca akcji cena kanału”. Wskaźnik ten wyświetla świeczniki w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym. W dodatku, ten system używa 233 prosty średnia ruchoma z + 100 i-100 linie. Filtry są 56 proste średnia ruchoma i histogramu stochastycznego z parametrami 14, 3, 3Sygnał do zakupu jest pojawienie się zielonej świecy. Ta świeca musi być powyżej 56 średnie ruchome i powyżej 233. Poza tym, stochastyczny histogram powinien być zielony. Jeśli świece są żółte, należy powstrzymać się od zakupów. Stoploss jest ustawiony 20 punktów poniżej 56-linia środkowa. Take Profit jest ustawiony na 1,5 razy rozmiar stopyJeśli czerwony Świecznik pojawia się poniżej 233 średniej ruchomej i poniżej 56 średnia, jest to sygnał sprzedaży. Stochastyczny histogram powinien być czerwony. Stoploss jest umieszczony 20 punktów powyżej białej linii 56 średnich ruchomych. Stosunek teikprofit do Stop Loss jest 1,5.Wskaźnik pobierania

close