GBP/USD: para walutowa pozostaje w ścianie bocznej (3/8 – 5/8)

Four -Hour GBP/Harmonogram USD. W ciągu dnia sytuacja w harmonogramie nie zmieniła się zasadniczo. Para walutowa jest nadal utrzymywana między poziomami (3/8) i (5/8). Teraz cena pokazuje lokalny wzrost w kierunku górnej granicy oznaczonej ściany bocznej. Na poziomie (5/8) czekamy na utworzenie sygnałów odwrócenia. Decyzje zawodowe: Sprzedaj 1.2330 Weź zysk 1.2085

close