Początkujący trader

Post 5 2

10 metod zarządzania ryzykiem na rynku Forex

Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex jest ważnym punktem, w którym w znacznym stopniu zależą od błędów i rentowności transakcji. W rzeczywistości, można powiedzieć, że każda transakcja na rynku walutowym jest przedsiębiorstwem wysokiego ryzyka, które nie gwarantuje korzystny wynik.