USD / jpy. Oczekiwania spadku czwartej fali są zapisywane.

Cena jest nadal powoli, ale poprawna, aby rosnąć i prawie już osiągnęła maksimum. Jest mało prawdopodobne, że jego aktualizacja zmieni się znacząco, więc nadal rozważamy sytuację w taki sam sposób jak wcześniej.

Obserwowany wzrost może być częścią ciągłej fali rosnącej impulsu lub fali korektowalnej fali IV. Podczas gdy cena nie spada, a poziom 123,50 nie przejdzie, nie musi mówić o sprzedaży, ale silny spadek warzenia i jego implementacja pozostaje kwestią czasu.

. Pomysł inwestycyjny: Sprzedaj 123,50, Stop Loss 123.75, weź zysk 120.80.

.

close