Wskaźniki Forex

Post 5 2

Fale Elliota: najważniejsza rzecz

Elliot Waves jest jednym z najczęściej wymienianych wskaźników Forex. Teoria fali analizy rynku powoduje spory w całym jego istnienia. W rzeczywistości, modele Wave w listach przebojów są odzwierciedleniem nastrojów uczestników rynku-koncepcji, która jest bardzo subiektywna, ale całkiem oczywista.
Post 5 2

Spadek rynku-jak pracować z nim?

Zasady, na których oparta jest pozytywna lub negatywna dynamika rynku, są jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek Forex. Na podstawie danych dotyczących spadku/wzrostu przedsiębiorcy rynkowego mogą budować swoje prognozy dla dalszych trendów w wahaniach cenowych.
Post 5 2

Prognozy zmian cen ropy naftowej.

Spadek cen ropy naftowej w 2014 miał znaczący wpływ na gospodarkę wielu krajów. A jeśli uważasz, że prognozy czołowych analityków na świecie, gwałtowne zmiany w sytuacji w tej dziedzinie na lepsze nie warto czekać.